Etyka doradcy podatkowego – jakie zasady go dotyczą?

Choć przedstawiciele wszystkich zawodów powinni z założenia kierować się wewnętrznym kodeksem etycznym, w przypadku tak zwanych zawodów zaufania publicznego zasady te przybierają bardziej konkretną formę. Pojawiają się prawnie narzucone wymogi etyczne, jakie powinny przyświecać postępowaniu przedstawiciela danego zawodu. Tak jest również w przypadku doradcy podatkowego. Doradztwo podatkowe – szereg wymogów etycznych Jeżeli chodzi o pracę […]

Read More »
Compliance

Dlaczego mówimy o ryzyku cen transferowych?

Ceny sprzedaży pomiędzy podmiotami powiązanymi najczęściej w pewnym stopniu odbiegają od tych rynkowych. Do pewnego stopnia jest to uzasadnione, bo przedsiębiorstwa w takim wypadku ponoszą zwykle znikome koszty sprzedaży i marketingu. Często ceny ustalane są tak, by ułatwić konsolidację lub zoptymalizować poziom płaconych podatków. Właśnie z tego drugiego powodu cenami transferowymi interesują się urzędy skarbowe. […]

Read More »

Najczęstsze błędy, które obnaży audyt finansowy

Audyt – szczególnie finansowy – ma na celu nie tylko zbadanie sytuacji przedsiębiorstwa, ale i wychwycenie nieprawidłowości księgowych. Wizyta biegłego rewidenta pozwoli uniknąć komplikacji przy kontroli organów podatkowych, a co za tym idzie – uchroni firmę przez sankcjami. Jakie błędy najczęściej wykrywają audytorzy i gdzie jak rozpoznać nieprawidłowości? Okazuje się, że najczęstszym błędem księgowości jest […]

Read More »

Czym jest split payment?

Jest to system polegający na przeciwdziałaniu oszustom wyłudzającym podatek VAT. Działanie to ma zwiększyć dochód państwa oraz uchronić skarb państwa przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Podczas płatności dokonywanej drogą elektroniczną, całość kwoty zostanie podzielona na dwie części – kwota netto ze sprzedaży zostanie przekazana na konto przedsiębiorcy natomiast kwota VAT zostanie przesłana na jego specjalny rachunek, inaczej […]

Read More »
Zarządzanie ryzykiem

Polska na mapie FinTech

Technologie finansowe to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi innowacji powiązanych z bankowością, systemami bezpieczeństwa oraz branżą IT. Dominującą pozycję na mapie zajmuje Londyn, Szanghaj, Nowy Jork oraz Dolina Krzemowa, ale coraz częściej do głosu dochodzą ośrodki znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Wśród niekwestionowanych liderów są Niemcy (Hamburg, Kolonia, Monachium, Stuttgard), Francja (Paryż, […]

Read More »