Specjalne strefy ekonomiczne

Jak przygotować firmę do audytu wewnętrznego?

Audyt wewnętrzny to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które dążą do ciągłego rozwoju. Systematycznie przeprowadzane kontrole poprawiają efektywność poszczególnych jednostek, a także ułatwiają osiągnięcie wyznaczonych celów m.in. strategicznych, czy też operacyjnych. Wiele osób zastanawia się, jak przygotować firmę do przeprowadzenia badania. Wbrew pozorom nie jest to tak skomplikowane i złożone, jak mogłoby się wydawać. Pewne jest jednak to, że im rzetelniej podejdziemy do przygotowań, tym lepsze rezultaty badania otrzymamy.

Zakres audytu wewnętrznego

Ważną cechą audytów wewnętrznych jest ich autonomiczność. Podczas planowania należy jednak określić zakres badania. Istotne jest wskazanie jednostek, które będą mu podlegać. Wiele przedsiębiorstw skupia się wyłącznie na określonych dziedzinach prowadzenia działalności np. sprawozdawczości finansowej, czy też procesach zarządczych. Trzeba wspomnieć, że zakres audytu wewnętrznego jest zintegrowany z celami organizacji. W dużej mierze to właśnie one wytyczają granicę badania.

Oczywiście audyt wewnętrzny może dotyczyć wyłącznie konkretnych procesów, projektów, czy też zdarzeń. Jest to kwestia bardzo indywidualna, która zależy przede wszystkim od rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Ponadto należy wskazać okres, który zostanie skontrolowany. Ogromną rolę odgrywa również próbkowanie, czyli wyrywkowe sprawdzanie operacji w danej jednostce. Wiadomym jest, że ich pełna weryfikacja jest zbyt czasochłonna, a więc nie zawsze ma to sens. Z oczywistych względów dobór próby to zadanie dla profesjonalisty – tutaj nie ma miejsca na przypadek.

Wyznaczenie metod realizacji zadań

Przed rozpoczęciem audytu należy wyznaczyć zespół, który będzie odpowiadał za realizację zadań. W zdecydowanej większości przypadków wyznaczana jest osoba odpowiedzialna za kierowanie pozostałymi członkami. Wbrew pozorom nie musi ona posiadać najszerszego zakresu uprawnień. Duże znaczenie ma tutaj doświadczenie oraz umiejętność skutecznego zarządzania zespołem. Dzięki temu prace będą realizowane o wiele sprawniej, a także przyniosą oczekiwane rezultaty.

Kolejnym krokiem jest ustalenie procedur oraz metod realizacji poszczególnych czynności badawczych. Ważne jest stworzenie instrukcji, do której będą stosować się audytorzy. Trzeba podkreślić, że musi być ona zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Audyt nie jest standardową kontrolą, która podlega wyłącznie regulacjom wewnętrznym, czyli stworzonym przez organizację. Dobrze jest także z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować dokumentację oraz raporty z poprzednich audytów – http://www.pwc.pl/pl/uslugi/audyt-wewnetrzny.html.