Co to jest REGON?

Co to jest REGON?

Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON) to system ewidencyjny prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), który służy do identyfikacji podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski. Każdy przedsiębiorca, organizacja czy instytucja publiczna ma przypisany unikalny numer identyfikacyjny, który pozwala na zbieranie i analizowanie danych statystycznych na temat działalności gospodarczej w kraju. Numer ten jest niezbędny w wielu formalnościach związanych z prowadzeniem działalności, takich jak zakładanie firmy, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych czy składanie deklaracji podatkowych.

Znaczenie numeru identyfikacyjnego

Numer REGON jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania systemu gospodarczego w Polsce. Umożliwia precyzyjną identyfikację podmiotów gospodarczych, co jest niezbędne w procesach administracyjnych i statystycznych. Dzięki temu systemowi, instytucje publiczne oraz inne organizacje mogą efektywnie zarządzać informacjami dotyczącymi działalności gospodarczej, co wpływa na jakość danych statystycznych i decyzji podejmowanych na ich podstawie. Ponadto, numer ten jest używany w kontaktach z urzędami, bankami i innymi instytucjami, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. Szerzej o REGON przeczytasz tutaj.

Proces nadawania i zmiany danych

Numer identyfikacyjny REGON jest nadawany automatycznie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przypadku zmian danych dotyczących przedsiębiorstwa, takich jak zmiana adresu, nazwy czy formy prawnej, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do GUS, aby zaktualizować informacje w rejestrze. Proces ten jest istotny dla utrzymania aktualności i dokładności danych, co wpływa na wiarygodność i użyteczność rejestru. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o regularnym monitorowaniu i aktualizowaniu swoich danych w systemie, aby uniknąć ewentualnych problemów administracyjnych i prawnych.