Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne – definicja, zalety

Specjalne strefy ekonomiczne mają za zadanie pomóc rozwijać się Polsce pod względem gospodarczym. Potrafią przyciągać nie tylko polskich, ale również i zagranicznych inwestorów, którzy dzięki temu tworzą nowe miejsca pracy i przyczyniają się do promowania danego regionu. Ich działanie jest więc korzystne dla gospodarczych podmiotów, ale i dla społeczności lokalnej. Jak są definiowane specjalne strefy ekonomiczne i jakie mają zalety?  

Specjalne strefy ekonomiczne – definicja

Specjalne strefy ekonomiczne są wydzielonymi administracyjnie obszarami, na których właściciele firm skorzystać mogą z gospodarczych udogodnień w ramach prowadzonych działalności. Zakres pomocy o charakterze finansowym, jak i innym uzależniony będzie od wielkości przedsiębiorstwa, jak i od decyzji wydanej przez konkretną gminę. Niemniej jednak, w przypadku wszelkich stref ekonomicznych, przedsiębiorstwa mają szansę korzystać z podatkowej ulgi od dochodowego podatku. 

Plusy specjalnych stref ekonomicznych

Specjalne strefy ekonomiczne

Udogodnienia, których można oczekiwać będąc przedsiębiorcą działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych: 

  • zwolnienie z opłacania podatku CIT albo PIT od dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności na terenie strefy. Zwolnienie to wynosić może od 15-50 procent, w zależności od wybranego regionu, wielkości przedsiębiorstwa, typu działalności albo też innych czynników. Poza tym, zwolnienie obliczane jest na podstawie kwalifikowanych inwestycyjnych nakładów albo kosztów dwuletnich pracy dopiero co zatrudnionych pracowników, 
  • zwolnienie z opłacania podatku od nieruchomości w wybranych gminach,
  • opcja otrzymania finansowego wsparcia z innego rodzaju źródeł: grantów rządowych, dotacji unijnych czy też dotacji z powiatowego urzędu pracy. Łączna finansowa pomoc z różnorodnych źródeł nie może być wyższa, aniżeli 30-70 procent inwestycyjnych nakładów, 
  • administracyjna pomoc zarządu specjalnych stref ekonomicznych w kwestiach, które związane są z działalnością firmy,
  • infrastruktura dobrana do rozwoju przedsiębiorstwa, w tym między innymi możliwość kupna albo wynajęcia nieruchomości.