Zarządzanie ryzykiem

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem polega na podejmowaniu decyzji i wypracowywaniu dla podmiotu akceptowalnego stopnia ryzyka. Do tego celu wykorzystuje się procesy diagnozy oraz sterowania ryzykiem. Pozwalają one ustabilizować wyniki finansowe i zapewnić warunki rozwojowe.

Mimo iż istnieje kilka metod, każda z nich opiera się na tych samych elementach. Wszystkie procesy zarządzania ryzykiem składają się z poniższych etapów:

  • identyfikacja ryzyka
  • pomiar ryzyka
  • sterowanie ryzykiem
  • monitorowanie i kontrola ryzyka.

Czym charakteryzuje się proces?

Zarządzanie ryzykiem to proces, który jest zależny od zmian w czasie. Przy podejmowaniu i realizowaniu decyzji gospodarczych nie ma możliwości wdrożenia powtarzalnego schematu pasującego do każdej sytuacji. Mimo iż powyższa czteropunktowa procedura jest niezmienna w swej strukturze, nie świadczy to, że działania na danych etapach będą takie same. Do skutecznej kontroli ryzyka oraz jako narzędzia zapobiegawcze służą metody statystyczne.

Przed wdrożeniem konkretnych operacji należy stworzyć odpowiednie procedury kontrolne. Ich zadaniem jest stałe monitorowanie wpływu początkowo określonego ryzyka na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

Kontrola ryzyka i jej rodzaje

Poprzez aktywne działanie wobec ryzyka przedsiębiorca ma do wyboru:

Fizyczną kontrolę ryzyka – oparta jest na podejmowaniu decyzji oraz aktywnej postawie osób działających wewnątrz organizacji wobec określonych czynników ryzyka (otrzymywanych na podstawie pomiarów). Wykorzystanie metod statystycznych ma na celu całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa poniesienia szkody. Wyróżnia się metodę unikania ryzyka, która ma charakter prewencyjny oraz metodę redukcji ryzyka, wykorzystywaną do zmniejszenia częstotliwości oraz wielkości ewentualnych szkód.

Zarządzanie ryzykiem

Finansową kontrolę ryzyka – umożliwia zarządzanie ryzykiem wewnątrz przedsiębiorstwa bądź ukierunkowanie go na zewnątrz. Powszechne korzystanie z tej metody jest kuszące, ponieważ zatrzymanie ryzyka w organizacji nie wymaga dodatkowych nakładów początkowych. Jednak konieczna jest tu świadomość, iż w momencie wystąpienia katastrofy naturalnej potencjalne straty mogą doprowadzić nawet do bankructwa firmy.