Podatki pośrednie – dlaczego są tak istotne?

Zdaniem wielu osób, na świecie nie ma rzeczy bardziej pewnej, niż podatki. Ta powszechnie znana prawda znajduje odbicie w decyzjach rządów, w niemal wszystkich krajach na całym świecie. Ustawodawcy cały czas wymyślają nowe, kiedy pozbawione logiki daniny. Grupą, do której wliczają się różne podatki są podatki pośrednie.

Podatki pośrednie – czyli jakie?

Podatki pośrednie to podatki nakładane na wydatki przeznaczane na różne towary oraz usługi. Podatnicy pośredni nie są bezpośrednio zobowiązani do ich uiszczania. W przypadku podatków pośrednich opłaty są przenoszone na inny podmiot. Podatki pośrednie (w tym miejscu) nie uwzględniają, że podatnika posiada zdolność płatniczą. Najważniejszy z tej grupy podatków to podatek od towarów i usług, czyli VAT, który to w rzeczywistości jest podatkiem od sprzedaży detalicznej. Podczas gdy w przypadku podatków od sprzedaży, dana wartość jest pobierana od płatnika tylko na etapie ostatecznej sprzedaży, to będący rodzajem podatku pośredniego podatek VAT, jest również pobierany na etapach procesu produkcyjnego. Podatkiem tym obciążone są wszystkie instytucje zajmujące się obrotem towarami, i wszyscy konsumenci dokonujący kupna określonych dóbr.

Jaką rolę pełnią tego typu podatki 

Podatki pośrednie stanowią dla koniunktury automatyczny stabilizator, za sprawą wrażliwości na zmiany zatrudnienia, poziomu dochodu narodowego i innych wartości ekonomicznych, wykazują spontaniczne reakcja na zachodzące zmiany koniunktury. Pełnią one też rolę stymulującą – służą jako instrument oddziaływania na decyzje różnych podmiotów gospodarczych. Podatki takie w znaczącym stopniu wpływają też na decyzje dostawców i konsumentów, a przez to rzutują na poziom konsumpcji. Podatki pośrednie w przypadku niektórych towarów mogą sprzyjać konsumpcji, natomiast w obszarze innych, zniechęcać do konsumpcji. Odgrywają potężną rolę w przypadku, gdy administracja podatkowa jest słaba, ze względu na wysokie wskaźniki ściągalności. A dzięki podwyższenie VATu jest dla producentów zachętą do poprawy opłacalności w celu utrzymania tego samego poziomu zysku.