Czym jest podatek u źródła?

Niektóre z usług, pomimo tego że są świadczone przez podmioty zagraniczne, mogą zostać opodatkowane w Polsce. Tak więc, nabywając określone usługi u kontrahenta zagranicznego, przedsiębiorca musi zastanowić się nad tym, czy w związku z ich zakupem nie będzie miał obowiązku wypełnienia dodatkowych zadań. Jednym z nich może być odprowadzenie podatku u źródła.

Zryczałtowane podatki dochodowe

Są to tak zwane podatki u źródła (od osób fizycznych i prawnych) – www.pwc.pl/pl/uslugi/podatek-u-zrodla-doradztwo-podatkowe.html, które są pobierane przez płatników w państwie źródła, to znaczy w tym państwie, gdzie powstaje przychód. Tak więc, w sytuacji kiedy przedsiębiorca zakupuje usługi od kontrahentów zagranicznych (tzw. nierezydentów podatkowych), a prowadzi działalność w Polsce, to musi mieć na uwadze to, że nastąpi konieczność pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. Będzie to podatek od uzyskanych przez nierezydentów podatkowych przychodów na terytorium Polski. Odstępstwem może być posiadanie ważnego certyfikatu rezydencji kontrahenta, który to umożliwia albo zastosowanie zwolnienia z poboru podatku albo zastosowanie korzystniejszych stawek. Dzieje się to wtedy na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek u źródła – o czym jeszcze warto wiedzieć?

Obowiązek poboru podatku u źródła nie dotyczy wszystkich transakcji. Kategorie przychodów, z wypłatą których wiąże się konieczność poboru podatku u źródła zostały uwzględnione w przepisach ustaw o podatkach dochodowych. Przedsiębiorca, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotu zagranicznego musi zawsze dokładnie sprawdzić to, czy charakter zakupionej usługi dotyczy tych zawartych w art 29 ustawy o PIT (lub art. 21 CIT). Kiedy tak jest, kolejnym krokiem jest wtedy sprawdzenie czy umowa międzynarodowa z danym krajem zakłada obniżenie stawki podatku. Jest to możliwe jeśli posiada się wspomniany wcześniej certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta (czyli to gdzie podmiot opodatkowuje całość swoich dochodów). Na koniec, już po ustaleniu stawki podatku, polski przedsiębiorca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie pomniejszone o potrącony podatek.