Etyka doradcy podatkowego – jakie zasady go dotyczą?

Choć przedstawiciele wszystkich zawodów powinni z założenia kierować się wewnętrznym kodeksem etycznym, w przypadku tak zwanych zawodów zaufania publicznego zasady te przybierają bardziej konkretną formę. Pojawiają się prawnie narzucone wymogi etyczne, jakie powinny przyświecać postępowaniu przedstawiciela danego zawodu. Tak jest również w przypadku doradcy podatkowego.

Doradztwo podatkowe – szereg wymogów etycznych

Jeżeli chodzi o pracę doradcy podatkowego, tutaj zasady etyczne nie pozostają wyłącznie elementem konwencjonalnej umowy społecznej, prywatnej uczciwości czy dobrego tonu. Są one tak istotne, że zostały skodyfikowane prawnie w formie załącznika do uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 2018 roku.

Uchwała ta porusza wiele kwestii, dzięki którym doradztwo podatkowe może stanowić źródło prawdziwych, pewnych informacji i usług. Dowiadujemy się więc, że doradca podatkowy www.pwc.pl musi prócz wykształcenia posiadać nieskazitelny charakter, a także prezentować zachowania w pełni uczciwe względem klientów oraz konkurencji. Musi on również przestrzegać zasad tajemnicy zawodowej, podobnie, jak lekarze i inne zawody, z którymi wiąże się gromadzenie prywatnych informacji o klientach.

Znaczenie etyki doradcy dla bezpieczeństwa podatnika

Wśród wielu wymienionych w Ustawie oczekiwań w dziedzinie doradztwa podatkowego znajdziemy między innymi konieczność wykonywania pracy w sposób rzetelny i z poszanowaniem interesów klienta, wykorzystując przy tym maksimum swojej wiedzy i możliwości. Ważne jest tu podkreślenie, że doradca podatkowy nie może traktować klienta jako jedynego punktu odniesienia – przede wszystkim obowiązują go przepisy prawa, które stoją ponad interesami klientów.

Wbrew pozorom taki układ stanowi najlepszą gwarancję, że doradztwo podatkowe pozostanie zawodem, co do którego zaufanie publiczne nie będzie tylko pustą frazą. Klient nie może bowiem zostać wykorzystany przez doradcę działającego zgodnie z mniej uczciwymi praktykami wolnego rynku, a skierowana do niego reklama nigdy nie będzie wyolbrzymiona. Oznacza to, że zarówno bezpieczeństwo finansowe, jak i prawne danego podatnika nie zostanie zagrożone.