soc

Kim jest dyrektor finansowy?

Dyrektor finansowy, z angielskiego Chief financial officer to osoba odpowiedzialna za środki finansowe i zarządzanie nimi w całej organizacji. Osobę na tym stanowisku często opisuje się też skrótem CFO, od angielskiej nazwy stanowiska. Osoba zatrudniona na tym stanowisku oprócz ogólnie pojętego zarządzania finansami zajmuje się również planowaniem finansów i ewidencjonowaniem środków finansowych.

Niezbędne kwalifikacje i wykształcenie

Stanowisko dyrektora finansowego to bardzo odpowiedzialna rola w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego niełatwo jest otrzymać tak wysokie stanowisko. Jako CFO najczęściej pracują wieloletni pracownicy firmy – https://www.pwc.pl/pl/cfo-compass.html, którzy wiele lat pracowali w niej na niższych szczeblem stanowiskach. Takie osoby znają bardzo dobrze specyfikę działalności firmy, jej partnerów, dostawców i konkurentów. Doświadczenie ma więc tutaj kluczowe znaczenie.

Oczywiście dyrektor finansowy powinien posiadać również odpowiednie ku temu wykształcenie. Najczęściej są to osoby posiadające kwalifikacje z zakresu finansów, zarządzania oraz z obszaru rachunkowości zarządczej, a więc absolwenci wyższych szkół ekonomicznych i bankowych.

Rola CFO w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansami to pojęcie niezwykle ogólne, ale pod takim stwierdzeniem kryje się szereg czynności związanych z planowaniem wydatków, rozliczaniem finansów, kontrolą pracy księgowych i finansistów oraz doradztwo w zakresie najróżniejszych firmowych projektów. Coraz częściej od dyrektorów finansowych wymaga się kompetencji wykraczających poza ich podstawowe obowiązki, na przykład kreatywność i czynny udział w kreowaniu długookresowej strategii działania przedsiębiorstwa.

Stanowisko Dyrektora do spraw finansów to ważna rola w szczeblu całej organizacji, która wymaga wysokiego zaangażowania, umiejętności i niebywałego doświadczenia. Dlatego też najczęściej jest to późny etap kariery zawodowej, podczas której pracownik nabiera wiedzy i doświadczenia w dynamicznie zmieniającej się biznesowej rzeczywistości.