Pracownicze Plany Kapitałowe – jak z nich skorzystać?

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK to bardzo prosty system oszczędzania, który każdy pracodawca ma w obowiązku udostępnić swoim pracownikom. Ze strony zatrudnionego jest to natomiast inicjatywa całkowicie dobrowolna, a co za tym idzie można z niej zrezygnować i wycofać kapitał w dowolnie wybranym momencie. Co więcej, rozwiązanie tego typu jest tanie ze względu na niski limit kosztów ograniczony przez aktualnie obowiązującą ustawę, a także bardzo przyjazny pracownikom regulamin oszczędzania. Nie trzeba nic robić, aby móc z korzystać z PPK. Co więcej, cel oszczędzania może być całkowicie dowolny.

Kto może skorzystać z PPK?

Czy tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą skorzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą, uprawnionymi do uczestnictwa w PPK są tylko takie osoby, które z tytułu zatrudnienia u swojego pracodawcy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS (emerytalnemu i rentowemu), a zatem posiadają:

  • umowę o pracę,
  • umowę zlecenie albo umowę agencyjną,
  • członkostwo w radzie nadzorczej,
  • członkostwo w spółdzielni rolniczej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Z tej formy oszczędzania na emeryturę nie mogą natomiast korzystać osoby samozatrudnione, a także rolnicy i osoby, które ukończyły 70 lat.

Pracownicze Plany Kapitałowe – dlaczego warto?

Dlaczego przedsiębiorca powinien zapewnić swoim pracownikom dostęp do PPK? Otóż, istnieje mnóstwo czynników, które przemawiają za tym, aby skorzystać z możliwości oferowanych przez Pracownicze Plany Kapitałowe, w tym:

  • zwolnienie z dodatkowych składek renowych i emerytalnych – wpłaty, które są finansowane przez pracodawcę nie zostają zaliczane na poczet wynagrodzenia stanowiącego podstawę wysokości obowiązkowych składek wpłącanych do ZUS,
  • ulga podatkowa dla pracodawcy – prowadzenie PPK jest ustawowo wliczone w koszty uzyskania przychodu,
  • ograniczona rotacja pracowników – szacuje się, że PPK ogranicza wskaźnik rotacji pracowników, a zatem wpływa na obniżenie kosztów rekrutacji,
  • benefity dla pracowników – wpłaty dodatkowe oferowane przez pracodawcę i Skarb Państwa mogą stanowić istotny rodzaj benefitu dla pracowników, zgodnie z przyjętymi kryteriami, takimi jak staż wykonywanej pracy, zbiorowy układ pracy lub regulamin wynagradzania.