Czym jest split payment?

Jest to system polegający na przeciwdziałaniu oszustom wyłudzającym podatek VAT. Działanie to ma zwiększyć dochód państwa oraz uchronić skarb państwa przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Podczas płatności dokonywanej drogą elektroniczną, całość kwoty zostanie podzielona na dwie części – kwota netto ze sprzedaży zostanie przekazana na konto przedsiębiorcy natomiast kwota VAT zostanie przesłana na jego specjalny rachunek, inaczej nazywany rachunkiem VAT.

Jak w praktyce działa mechanizm MPP?

W celu skorzystania z tego modelu, przedsiębiorca musi być płatnikiem VAT. Osobie prowadzącej działalność gospodarczą bank lub SKOK utworzy dodatkowy rachunek – rachunek VAT, natomiast przedsiębiorca nie będzie mieć możliwości swobodnego dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT. Ważną informacją jest, iż w związku z obowiązkiem założenia przez bank takiego konta, nie istnieje możliwość naliczenia dodatkowych opłat za tą usługą.

Split payment www.pwc.pl związany jest z system MPP, czyli mechanizmem podzielności podatkowej, natomiast każda osoba, nabywająca dany towar bądź usługę, samodzielnie podejmuje decyzje o sposobie płatności – czy całość kwoty zostanie przesłana na konto przedsiębiorcy, czy kwota zostanie podzielona na kwotę netto oraz podatek VAT. Wszystko odbywać będzie się za pośrednictwem jednego, dedykowanego przelewu na podstawie NIP, nazwy firmy, numeru faktury oraz podaniu kwot netto oraz VAT. Możliwość dokonania płatności w tej formie funkcjonować będzie także w przypadku płatności przed dokonaniem, pod warunkiem, że nabywca otrzyma fakturę VAT. Warto również zaznaczyć, iż taki sposób płatności obowiązywać będzie wyłącznie w systemie B2B, czyli w relacji firma – firma. Dodatkowo będzie mieć zastosowanie w przypadku kwoty VAT podlegającej odliczeniu.

Po wdrożeniu takiego systemu płatności, funkcjonować on będzie wyłącznie w walucie polskiej. Nie będzie możliwości rozbicia kwoty na dwa człony podczas transakcji dokonywanych w obecnej walucie.

Obecnie mechanizm split payment funkcjonuje między innymi w Czechach, Włoszech, czy Turcji a jego głównym zadaniem jest zmniejszenie dziury budżetowej.